تماس با ما | طراحان زیورالات ایرانی

تهران، کریمخان، ابتدای

‏‎ خیابان عضدی جنوبی، پلاک ۷۰

۰۹۳۸۱۱۴۰۴۴۹ : شماره تماس

info@jdplatform.com : ایمیل

۱۰ : ۰۰ – ۲۰ : ۳۰ : روزهای هفته

هفت روز هفته