تماس با ما | طراحان زیورالات ایرانی

میدان تجریش، ابتدای ولی عصر درب مجاور

‏‎آجیل تحفه (روبروی دولپی) پلاک ۳۱۶۳

۰۹۳۸۱۱۴۰۴۴۹ : شماره تماس

info@jdplatform.com : ایمیل

۱۰ : ۰۰ – ۲۰ : ۳۰ : روزهای هفته

هفت روز هفته